”Jag är som Gud skapade mig.”

Jag skall känna igen Guds Son i dig och i mig idag! Jag skall acceptera att det är så!

Allt den Helige Ande i mig har att göra är att föra illusionen till sanningen och egot till Gud.

Alla självbilder jag har gjort av mig själv och andra är felaktiga, bara misstag.

Jag släpper dem och låter dem ersättas av sanningen att vi är så som Gud har skapat oss.

Jag fyller mig med dessa ord, hela dagen, hela natten. Jag förvarar dem inom mig och har dem alltid med mig så att jag kan ge dem vidare till alla jag möter och tänker på.

Jag är fri från skuld, vi är alla fria från skuld. Vi är oskyldiga. Vi är skapade av Gud.

Jag befriar det förgångna, jag förlåter världen. Jag är fri!