”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

Jag vill se dig med Kristi ögon, och se min fullkomliga syndfrihet i dig.

Jag vill bli av med min rädsla som jag har projicerat ut på mina bröder.

Jag vill se över alla kroppar och se ljuset och kärleken i alla och allting.

Den Helige Ande skall lära mig att använda min kraft och min makt jag har fått av Gud till att se med Kristi seende.

Jag döljer inte mina rädslor för Honom- Jag kommer med dem till Honom, jag öppnar alla dörrar och låter ljuset strömma in.

Jag är omhändertagen. Vi är alla omhändertagna!!!!