”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

Rädsla och kärlek kan inte existera tillsammans!

Jag är kärlek. du är kärlek, Gud är Kärlek.

Jag är ingen främling, jag är som Gud har skapat mig.

Kristi sanna seende ser Guds Son i allt och alla. Kristi sanna seende är mitt om jag vill, om jag väljer det.

När en rädd tanke dyker upp drar jag mig tillbaka till Gud, till den plats inom mig där jag känner glädje och trygghet och ber om hjälp med att tänka på ett annat sätt.

Ego är rädsla. Jag är inte ett ego. Jag är inte rädd.

Jag ser rädslan rakt in i ögonen. Jag ser egot rakt in i ögonen. Detta helar mig och jag ser att det är jag som tänker och att jag kan ändra mina tankar lika lätt som jag tänker dem. Mina rädda, egotankar är bara misstag som jag ber att få bli av med.