”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”

Djupt inom mig finns en stilla och fridfull plats där Gud finns!

Där hämtar jag kraft och styrka att möta världen. Jag ser alla som Guds Son, jag ser ljuset, jag ser Kristus i mina medmänniskor.

Den Helige Ande skall leda mig till detta heliga ögonblick och översätta all min varseblivning till sanningen.

Jag skall se allting på ett annat sätt, med frid och kärlek i sinnet.