”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Jag öppnar mitt sinne och tar emot Gud. Gud som går med mig vart jag än går.

Vi är oskiljbara, låt mig komma ihåg det!

Med Gud i mig är jag ljus och kärlek.

Med Gud i mig är jag trygg och lycklig.

Jag tackar Gud för att Han alltid går med mig och jag frågar Honom, vart skall jag gå och vad skall jag göra.