”Jag skall dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.”

för jag vill vandra den väg som leder till Honom.

”Det sinne som menar att allt det vill ha är frid måste förena sig med andra sinnen, för det är så friden uppnås. Och när en önskan om frid är uppriktig, ges medlen för att finna den i en form som varje sinne som ärligt söker efter den kan förstå.” Lektion 185.6:1-2

Jag väljer!

Varje sekund!

Mellan egot och den Helige Ande!

Mellan skuld och skuldlöshet!

Mellan rädsla och kärlek!