”Jag är bland Guds tjänare.”

Jag vill vara Guds budbärare. Hjälp mig att vara det!

Jag ger Honom min röst, mina händer och mina fötter. Genom att göra det förenar jag mig med Hans Vilja och med Hans gåvor som Hans Vilja innehåller.

Jag är fri. Fri från mitt ego. Fri från min kropp.

Jag är fri att frälsa världen och välsigna den.

Jag är bland Guds tjänare – dessa ord skall lysa upp mitt sinne, förändra mitt sinne och få mig att inse vem jag är och vem du är.

Jag lyssnar i tysthet till Guds Röst och väntar på att få höra hur Gud vill att jag skall vara gentemot mina bröder NU. Vad jag skall göra och säga.