”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

Jag lämnar min tanke till den Helige Ande och väntar på att få den tillbaka.

När den kommer tillbaka ser jag att min ursprungliga tanke är befriad från allting annat än ljus och kärlek och omtanke.

Tack Helige Ande!

”När jag helas helas jag inte ensam. Och jag vill dela mitt helande med världen, så att sjukdom kan förvisas från sinnet hos Guds ende Son Som är mitt enda Själv.”
Lektion 137.14:3-4