”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Jag skall acceptera Soningen för egen del.”
”Endast frälsningen kan sägas bota.”

Jag tillåter Gud att befria mig från alla former av skuld.

Jag är inte en kropp. Jag är inte ett ego. Jag är inte mina galna dömande tankar.

Jag ser på mitt ego utan att döma och ser att det är bara ett galet misstag som kan rättas.

Jag tar tillbaka alla mina projektioner, det som jag har beskyllt andra för. Jag lägger allt på mitt inre altare bredvid min förlåtelse och min oskuld. Jag ber den Helige Ande att ändra min varseblivning och hjälpa mig förlåta mig själv för allt mitt dömande och alla mina misstag.