”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Bortom den här världen finns en värld jag vill ha.”
”Det är omöjligt att se två världar.”

Förlåtelse är svaret.

Förlåtelse öppnar dörren till den verkliga världen.

Min enda uppgift är att förlåta mig själv och världen. Att se Kristus i allt och alla. Att öppna mitt hjärta och fylla det med tacksam kärlek och låta kärleken flöda.

Ofta förstår jag inte varför saker och ting händer, varför det ser ut som det gör. Det är inte min sak att döma. Jag förlåter mig själv för att jag inte förstår och ber den Helige Ande leda mig.

Min uppgift är att välsigna och förlåta. Min uppgift är att tänka och handla med Gud.

”De som erbjuder frid åt alla har funnit ett hem i Himlen som världen inte kan förstöra. För det är tillräckligt stort att rymma världen i sin frid.” T 25.IV.4:9-10