”Idag skall jag acceptera Soningen för egen del.”

Jag är som Gud skapade mig – det är sanningen om mig själv! Jag är utan synd och fri att frälsa världen.

Jag är skapad som en förlängning av Guds Kärlek och eftersom vi alla är Ett så gäller detta oss alla!

Min enda funktion är att vara Guds Kärlek i världen. Jag är Guds representant här på jorden – låt mig komma ihåg det!