”Himlen är det jag måste välja.”

Lycka och glädje är något jag väljer! Helt och hållet!

Jag märker det först när jag inser vad valet står emellan.

Helvetet eller Himlen?

Vem skulle kunna välja något annat än Himlen? Och evigheten och Ettheten!

Vem är så rädd för kärleken att hen inte vågar välja den?

Jag förstår att jag måste bli medveten om att gå från rädsla till kärlek. Så jag kan göra ett val som egentligen inte är ett val.