”När jag helas, helas jag inte ensam.”

Jag låter mig helas så att jag kan sända helande till allt och alla i världen.

Jag vilar i Gud och låter Guds Ord omsluta mig.

Helandet är frihet.

Helande delas med andra.

Helande ger styrka.

Helande är förlåtelse och en uppmaning till mig att följa den Helige Ande.