”Sjukdom är ett försvar mot sanningen.”

Jag är inte en kropp. Jag är ande. Jag är som Gud skapade mig, fri och helad och hel.

”När egot frestar dig att bli sjuk, be då inte den Helige Ande om att hela kroppen, för detta skulle endast vara att acceptera egots övertygelse om att kroppen är det rätta målet för helande. Be hellre att den Helige Ande lära dig den rätta varseblivningen av kroppen, för endast varseblivningen kan vara förvrängd.” T 8.IX.1:56