”Låt mig varsebli förlåtelsen som den är.”

Jag övar sann förlåtelse. Jag befriar min broder och mig själv från alla de bojor jag har lagt på oss.

Jag lär mig att acceptera Skoningen för mig själv. Soningen som betyder att det finns ingen skuld, Guds Son är utan skuld och du och jag är Guds Son.

Jag ber den Helige Ande att ta bort alla tankar om skuld och rädsla från mitt sinne så att jag kan se Kristus i alla jag möter och tänker på.