”Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.”

Det är allt eller inget. Nu eller aldrig. Jag rullar ihop tidsmattan och finner att det finns bara Nu och Ett.

Det finns inga kompromisser.

Det som varar för evigt där alla är vinnare är det jag vill ha. Det som är fritt från egomål och fritt från skuld är det jag vill ha.

Guds Son är utan skuld och vi är alla Guds Son.