”Det är omöjligt att se två världar.”

Jag måste välja! Välja den sanna världen genom att ge upp allt värde jag givit den gamla. Och Gud skall hjälpa mig att göra det rätta valet.

Jag har ingenting att frukta.

Jag ser det jag vill se. Jag projicerar det jag varseblir. Låt mig inte glömma det!

Bara det jag ser på med kärlek är verkligt. Hjälp mig att älska allt lika mycket!

När jag bara vill ha kärlek ser jag bara kärlek.

Om jag ser eller upplever något som stressar mig eller irriterar mig eller oroar mig så ber jag ”detta vill jag inte ha, ta hand om det Helige Ande”. Jag ber helt enkelt att mitt sinne skall ändras, jag ber om att se på ett annat sätt.