”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Inga saker i världen betyder någonting. Det är bara min kärlek till Gud och till mina bröder som betyder någonting.

Jag försöker att leva här och nu. Vila i Gud hemma hos Gud.

Jag försöker att inte fästa mig vid personliga ting.

Jag försöker hela mig själv och andra från alla galna och separerande tankar. Det är vad världen och tiden är till för – att vi skall hela våra sinnen.