”Det finns ingen annan kärlek än Guds.”

Jag försöker tysta mitt sinne, befria det från alla de lagar och regler jag tror jag måste följa, släppa alla begränsningar jag har lagt på mig själv och finna mitt enda lyckliga Själv.

I stillhet tar jag emot Guds Kärlek och ger den till min broder.

”Se ännu en gång på din broder, inte utan förståelsen att han är vägen till Himlen eller helvetet, så som du varseblir honom. Men glöm inte detta; den roll du ger honom ges till dig, och du kommer att vandra den väg som du visade honom eftersom den är din dom över dig själv.” T 25.V.6:5-6