”Låt mig minnas att jag är ett med Gud”

Det är därför jag är här, för att minnas min Identitet, att vara den jag verkligen i sanning är.

Gud finns överallt fastän Han inte syns!

Låt mig alltid minnas det.

Min uppgift är att välsigna alla med den kärlek och det ljus som jag får av Gud.

Min uppgift är att se Kristus i alla.

Upplysning är ingen förändring, bara ett igenkännande.