”Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.”

Det är genom min tacksamhet jag visar hur mycket dessa gåvor betyder!

Guds kärlek till mig och till mina bröder.

Gud skapade mig lik Sig Själv, oföränderlig och evig.

Gud går med mig vart jag än går. Gud talar till mig hela tiden.

Han har givit mig den Helige Ande som skall rädda mig från egot.

Gud tackar också mig för att jag lyssnar till Honom och för Hans Ord vidare.

Han tackar mig för att jag hela tiden försöker se Kristus i mina bröder.