”Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.”

Förlåtelse erbjuder frid i mitt hjärta och glädje när dimridåerna lyfts bort.

Jag går med tomma händer och utan tankar till Gud.

Djupt inom finns en plats där allt är bra, där friden och lyckan bor, ty Gud har Själv lagt dem där och här finns de för evigt.

Dessa gåvor förändras aldrig. De är ett vittnesbörd om mitt rätta jag, mitt Själv som är så som Gud skapade det. Utan dömande, förlåtande och accepterande och utsträckande av kärlek i sanning.

Jag ger av gåvorna jag fått och när jag ger av hjärtat så stannar gåvorna kvar hos mig samtidigt som de går till dig och dig och dig …..