”Jag vilar i Gud.”
”Jag är som Gud skapade mig.”

I frid och i tystnad iakttar jag och bara är.

Gud kommer till mig när jag är tyst och stilla.

Gud talar till mig och berättar för mig vem jag är.

Jag går med högburet huvud och fruktar inget ont.

Jag ser kärleksfullt på allt och alla och upptäcker ljuset som lyser klart överallt.

”Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.” T In.1:8