”Guds frid och glädje tillhör mig.”
”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Alt detta finns inom mig. Gud har Själv lagt det där.

Om jag bara kunde förstå att det är ingen idé att söka någon annan stans!

Om jag bara kunde förstå att jag för mitt eget bästa skall släppa kontrollen och överlämna mig i Guds Händer.

Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.

Låt mig lyssna till och följa Rösten Som talar för Gud.

Låt mig se Kristus i dig och i mig, och låt Kristus göra alla mina tolkningar.