”Gud som är Kärlek, är också lycka.”
”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Jag skalar av allt utom kärlek och lycka.

Jag söker Kristus i dig och Kristus i mig.