”Frälsning är min enda funktion här.”
”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Jag blir så trött när jag tänker på hur jag i mitt liv har trott att mina olika arbeten och uppgifter har varit så viktiga och centrala.

Det har varit själva formen och dess resultat som har varit viktiga. Min prestation. Hur framgångsrik jag varit osv.

Idag kommer jag knappt ihåg vad jag gjort och det spelar ju heller ingen roll.

Idag ser jag att det som betyder något är innehållet och anledningen till att jag gör det eller det. Jag fyller mig själv och det jag gör med förlåtelse och kärlek till allt och alla. Jag överlämnar mig i Guds händer och låter mig ledas av den Helige Ande.