”Jag är ande.”
”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Jag är ande med mänsklig erfarenhet. Det är vad jag är i grund och botten.

Jag är inte en kropp, fastän jag så ofta tror det. Jag är ande utan gränser.

Att acceptera min roll i Guds frälsningsplan är inte så svårt och komplicerat som jag trott.

Det är helt enkelt att acceptera att jag är ande, en del av Gud och en del av alla andra. Våra sinnen är förenade, de är ett.