”Jag är ett enda Själv, förenat med min Skapare.”
”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”

När jag påminner mg om detta känner jag mig så trygg och lättad. Jag släpper allt annat, alla ”galna” tankar om att vi skulle vara separerade, tillhöra än det och än det.

Jag finner friden inom mig själv, jag säger upp mig som min egen lärare och överlämnar mig till den Helige Ande som lär mig att jag är ett enda Själv, förenat med min Skapare och med alla mina bröder.

Jag ser mig själv i en cirkel av ljus och tillsammans med mig står alla mina bröder och alla ting. Vi är förenade i kärleken och i Gud.

”Det Gud inte har givit dig har ingen makt över dig, och kärlekens dragningskraft på kärleken förblir oemotståndlig. För det är kärlekens funktion att förena alla ting med sig själv, och att hålla alla ting samman genom att utsträcka sin helhet.” T 12.VIII.7:10-11

Mitt Själv behöver inte frälsning men mitt sinne behöver det.