”Jag vilar i Gud.”

Gud går med mig vart jag än går.

”Herren är min herde,
mig skall inget fattas,
han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro,
han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.”

Med Guds frid i mitt sinne skänker jag frid till allt och alla. Det finns en plats inom mig där allt är stilla och gudomligt. Där hämtar jag min styrka, där vilar jag i Gud.