”Att ge och att få är i sanning ett.”

Jag får det jag ger och jag ger det jag får.

I stillhet erbjuder jag mina bröder frid och harmoni och glädje. Jag känner hur denna frid och harmoni och glädje sprider sig i mig.

Detta är ett heligt ögonblick, ett smakprov på evighetens sanning.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:24