”Jag skall vara stilla och lyssna till sanningen.”

Jag lägger egots röst åt sidan och lyssnar till den Helige Ande, Rösten som talar för Gud. Han skall berätta för mig vad det betyder att få och att ge.

Jag tar emot Guds Ord och ger det vidare. Guds Ord som är fulla av glädje och kärlek och gemenskap.

Vi är alla värdiga Guds Söner och vi är alla Hans medskapare.