”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Glädje och frid är mitt arv, mina ägodelar.

Glädje och frid är allt jag vill ha.