”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

Jag söker och finner lyckan djupt inom mig själv. Där finns Gud och där finns lyckan som Gud har lagt där.

Allt som jag vill att mina bröder skall göra mig skall jag göra för dem. Älska din broder som dig själv.

Känn ingen oro. känn ingen ängslan. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud din Gud, bär allt.