”Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.”

Jag söker Guds Vilja i mig. Jag vet att den finns där. Jag vill endast vara lycklig och dela lyckan med mina bröder.

Jag vill acceptera Skoningen för mig och alla andra. Skoningen som säger att det finns ingen synd. Skoningen är helt enkelt en rättelse av tanken att jag eller du kan ha syndat.

Att lyda Gud betyder att vara lycklig. Att släppa alla självförebråelser, all irritation, allt dömande och tyckande.

Det allra bästa jag kan ge mina medmänniskor är min lycka, som är Guds Vilja.

”Skuld ber om bestraffning, och dess begäran beviljas. Inte i sanning, men i skuggornas och illusionernas värld som är byggd på synden.” T 26.VII.3:1-2