”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Den Helige Ande skall hjälpa mig att inse att detta är det enda sanna. För en stund tvivlar jag inte på detta. Jag accepterar min roll som Gud har givit mig.

Gud skall hjälpa mig att fullgöra den. Jag behöver inte göra någonting av mig själv. Jag följer Hans Röst. Jag följer Jesus Kristus som manifesteras i man bröder.