”Jag är ande.”

”Ande är jag, en helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta och fri att rädda världen.”

Jag är fri! Jag är lycklig! Jag följer min inre röst som kommer från Gud. Jag vet att det är Guds Röst jag följer när jag känner en inre balans och frid i mitt hjärta. När jag accepterar allting som sker med ett medmänskligt sinne. ”Av deras frukt skall ni känna dem, och de skall känna sig själva.”

Guds Röst ger mig kraft och styrka att möta allt som sker och jag ser en mening i det.

Jag är ett enda Själv förenad med Gud och allt och alla. Detta enda Själv är ande.

Jag är ande. Jag är kärlek, bara kärlek. Kärleken har ingen motsats.

”Soningen kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och total brist på intresse för framtiden.” Manualen 24.6:3