”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”
”dess tankar är mina för att jag skall använda dem.”

Jag är inte delad i två fast jag tror det.

Jag är inte en kropp, jag är ett enda Själv förenad med Gud.

Jag är ande. Låt mitt sinne förstå det. Låt mitt sinne förstå att min enda funktion är att utsträcka Guds Vara.