”Jag är som Gud skapade mig.”

”Jag är Hans Son för evigt.”

För en kort sekund når jag denna sanning. Jag når det heliga ögonblicket och jag fylls av ljus och glädje och frid.

Låt mig inte glömma att öva mig i det heliga ögonblickets mekanik och känna mig stark och fylld med kärlek.

Det är dessa ”tandningar” som gör att mitt sinne förändras, att jag ser på världen och på min broder utan att döma och med kärlek.