”Ljus och glädje och frid bor i mig.”

”Min syndfrihet garanteras av Gud.”

Allt det onda jag tror att jag har gjort har aldrig gjorts. Mina synder är ingenting. Jag är så ren och helig som jag skapades och ljus och glädje och frid bor i mig.

Jag har begått många misstag men aldrig syndat.

Jag är i sanning så som Gud skapade mig även om jag i min influensa känner mig svag och liten.

Låt mig inte glömma vilken vägledare jag vill följa. Jag vill följa den Helige Ande och ingen annan.

Låt mig ta bort de blockeringar som skymmer kärleken.

”Du är Guds verk,och Hans verk är i allt värt att älskas och i allt kärleksfullt. Så måste en människa tänka om sig själv i sitt hjärta, därför att detta är vad hon är.” T 1.III.1:2-4