”Mirakler ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Av mig själv kan jag ingenting göra. Jag är inte en kropp. Kroppens ögon kan inte se, kroppens hjärna kan inte tänka.

Det är Guds styrka i mig som är ljuset i vilket jag ser. Det är Guds Sinne med vilket jag tänker.

Jag går djupt inom och kommer till den mötesplats där jag finner Gud som ger mig styrka. Jag vilar i Guds frid och fyller mig med kärlek så att jag är redo att möta världen med kärlek.

Här får jag också svaren på mina frågor, på mina böner. Det gäller bara för mig att höra dem, att följa dem.

Gud säger till mig: ”Tvivla inte på din broder. Glöm inte att den Helige Ande finns i honom. Hör den Helige Ande i din broder. Se Kristus i din broder.”