”Mirakler ses i ljuset.”

Det sanna ljuset finns hela tiden, antingen det är dag eller natt. Det har ingenting med kroppens ögon att göra.

Det handlar helt enkelt om en förändring av varseblivningen, om att byta tankesystem, om att hitta styrkan inom som kommer från Gud som har skapat oss.

Jag är inte en kropp!

Jag släpper den tron, lämnar egot och låter den Helige Ande ta över och Han hjälper mig att se ljuset i alla och allting.

Miraklet rättar mitt seende, påminner mig om vad som är sant.

”Ett mirakel är en rättelse. Det skapar inte, inte heller förändrar det egentligen någonting överhuvudtaget. Det ser endast på förödelse, och påminner sinnet om att det som det ser är falskt.” Arbetsboken P!! 13.1:1-3