”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”
”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Låt mig se att mitt problem är ett agg i mitt sinne som kan vara en tanke eller en tro som separerar mig från mina bröder.

Låt mig ersätta agg med mirakler.

Låt mig förlåta och gå vidare.

Låt mig se att alla relationer är menade att vara heliga. I varje möte får jag en ny chans att manifestera denna helighet.

Låt mig se att den Helige Ande är svaret på allting. Jagvill följa Honom som är Rösten som talar för Gud.