”Jag har rätt till mirakler.”
”Låt mirakler ersätta allt agg.”

Varje agg döljer ett mirakel. Så låt mig släppa allt agg och släppa fram miraklet.

Gud vill att jag skall fullfölja min funktion som är att älska som Han älskar genom mig. Han ger mig allting så att jag kan ge till andra, så att jag kan dela med andra.

Det är min funktion att sträcka ut min kärlek, min glädje.

”Du kan inte ge till någon annan utan bara till dig själv, och detta lär du dig genom att undervisa.” Manualen In.2:6

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1