”Ljuset har kommit.”
”Jag lyder inte under andra lagar än Guds.”

Jag vilar i Gud.

Gud är allt jag vill ha och Han är oundviklig.

Manuskriptet är skrivet. Jag behöver bara följa det.

Allting som sker har en mening. Jag ser den kanske inte, men om jag överlämnar det hela till den Helige Ande så skall Han visa mig vad min roll är och vad jag skall göra och säga och tänka.

Allting har ett lyckligt slut.