”Jag vill att ljuset blir till.”
”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

Jag vilar i Gud.

Jag är inte en kropp. Kroppen är bara ett kommunikationsmedel för att nå andra sinnen som tror att de är kroppar.

Kroppen är ett kommunikationsmedel som när det används av den Helige Ande sträcker endast ut kärlek och visar att vi är bara kärlek och kärlek är livet.