”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Jag försöker möta allting med frid i mitt hjärta. Jag försöker komma ihåg att Gud går med mig vart jag än går.

”Där det stod ett kors står nu den uppståndne Kristus, och gamla sår helas i Hans närvaro.” T 26.IX.8:4

Jag beslutar mig för att följa Jesus Kristus och den Helige Ande. Jag är inte separerad, jag är inte ensam.