”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”

Låt mig se problemet för vad det är. Låt mig inte tro att det är något annat.

Mitt enda problem är att jag tror att jag är separerad från Gud.

Och det är inte sant. Jag är ett med Gud.

Han är min Fader. Han har skapat mig. Han går med mig vart jag än går.

”Att uppfylla Guds Vilja fullkomligt är den enda glädje och frid som till fullo kan kännas, eftersom det är den enda funktion som till fyllo kan upplevas.” T 8.III.2:1

I mötet med andra finner jag mig själv. Låt mig se att vi i vår Gud, vår Fader är ett.

Det är Hans Vilja att vi skall se ljuset i allt och alla och att vi ska vara ljuset.