”Jag har rätt till mirakler.”

På grund av den jag är, det har Gud garanterat och eftersom jag är ett med Gud erbjuder jag mirakler till alla andra. Där Gud är där är jag.

Mirakler är tankar.

Plötsliga skiften från den kroppsliga nivån in i det osynliga.

Jag inser mitt och min nästas värde samtidigt.

Mirakel är en rättelse av felaktigt tänkande och alltid ett uttryck för kärlek.

Men det har kanske inte alltid några synliga verkningar.