”Det finns ingen annan vilja än Guds. Jag söker Hans frid idag.”

Glädje är fridens kännetecken! Och det finns inget mirakel jag inte kan få när jag längtar efter helande.

Det finns ingen konflikt. Konflikt finns bara mellan illusioner och de är inte sanna.

Det finns ingen annan vilja än Guds!