”Jag vill att ljuset blir till.”

Ja, det är väl helt enkelt så, att jag vill nå mitt ljus som finns inom mig. Jag vill nå det och behålla det och sprida det.

Det är vad jag vill och det är också Guds Vilja.

Jag finner friden, ljuset och lyckan!

Mörkret försvinner, smärtan försvinner.

Allting ses i ljuset, i kärleken.

Agg i mitt sinne förmörkar världen.

Förlåtelse i mitt sinne låter mig se en ljus värld.

Jag är fri att minnas att jag är Guds Son och att Guds Vilja och min vilja är densamma – att jag skall vara lycklig.

Låt mig se ljuset som återspeglar Guds Vilja och min. Allting har givits mig genom Guds Vilja och beslut. Jag behöver inte besluta någonting bara följa Rösten som talar för Gud.